Ten szczególny dzień?

Zmiany na całe nasze życie

W ciągu lat tak zwanej dorosłości, czyli w zasadzie od czasu uzyskania poprzez człowieka pełnoletniości, wszelkie decyzje jakie podejmuje, stanowią wyraz jego wolnej woli. Człowiek dorosły odpowiada bowiem sam za siebie i powinien liczyć się z konsekwencjami wszystkich czynów, dlatego jeżeli coś nawet pójdzie nie po jego myśli, musi przyjąć to z podniesionym czołem.

Ten szczególny dzień?


Autor zdjęcia: Andrew Colin

Istnieją takie chwile w życiu każdego człowieka, jakie pamięta się przez długie lata. Związane są zazwyczaj z ogromnymi emocjami, z poczuciem, iż coś od tej chwili zmieni się nieodwracalnie i na całe życie itd.

Jeżeli jesteśmy gotowi do takich zmian, wszystko jest dobrze. Najistotniejsze bowiem, to czuć się pewnie we wszystkich sytuacjach, wiedzieć, że z całą pewnością chcemy tego, co ma się wydarzyć i że jesteśmy gotowi na wszystko, co przyniesie los.